Beter Nederlands 1

Beter Nederlands 1 PDF

Anderstaligen die het Nederlands al aardig onder de knie hebben, houden vaak vragen over de grammatica, waarop zij in een basiscursus geen antwoord vinden. Beter Nederlands biedt instructie en oefening in specifieke grammaticale problemen, waardoor de cursisten de Nederlandse grammatica nog beter leren beheersen. Beter Nederlands is een serie grammaticale oefenboeken voor anderstaligen die minstens enkele jaren voortgezet onderwijs in hun land van herkomst hebben gehad. Het inleidende deel, Beter Nederlands, behandelt de grammatica voor beginners (vanaf NT2-niveau l). Beter Nederlands 1 en Beter Nederlands 2 bieden verdieping voor anderstaligen die al over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken (vanaf NT2-niveau 3). Elk deel is voorzien van theorie (voor de docent), een sleutel bij de oefeningen en een register. In Beter Nederlands 2 komt in elk hoofdstuk een bepaald grammaticaal probleem aan de orde, bijvoorbeeld de plaats van het scheidbare deel van werkwoorden in de zin. Voorbeeldzinnen maken duidelijk hoe het grammaticale probleem kan worden opgelost; in oefeningen kunnen mogelijke oplossingen zelf getoetst worden. Beter Nederlands 2 behandelt de volgende onderwerpen: scheidbare en wederkerende werkwoorden, hulpwerkwoorden met ‘te’, het werkwoord als bepaling en als substantief, ‘er’, ‘mogen’, ‘Laten’, ‘zien’, ‘horen’, ‘voelen’ en de lidwoorden.

Format:PDF
Size: 9 MB
Series:Beter Nederlands
Date: 2011

DOWNLOAD

Beter Nederlands 1

This content is for members only.Join Now

2 thoughts on “Beter Nederlands 1”

Leave a Comment